Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

, Stran 1165
Zavarovalne police preklicujejo
Bogataj Gašper, Binkelj 16, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. 50500028199, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnf-327141 Capuder Mitja, Gradišče 1A, Lukovica, zavarovalno polico, št. 50500111475, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnh-327114 Debartoli Dalibor, Rozmanova ulica 15, Kočevje, zavarovalno polico, št. 50500088048, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnc-327144 Kajfež Peter, Goce Delčeva 47, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500078675, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnr-327104 Martinčič Loboda Sandra, Gregorčičeva 30, Piran - Pirano, zavarovalno polico, št. 50500100623, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnp-327131 Medvešek Tadeja, Blanca 36, Blanca, zavarovalno polico, št. 50500006800, izdala zavarovalnica Slovenica Življenje. gnm-327109 Osek Boštjan, Finžgarjeva ulica 15, Šmarje pri Jelšah, zavarovalno polico, št. 50500015308, izdala zavarovalnica KD Življenje. gns-327103 Rupar Martin, Ostrog 43, Šentjernej, zavarovalno polico, št. 40301002170, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnx-327148 Sulič Vanja, Oševljek 30, Renče, zavarovalno polico, št. 50500088086, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnz-327096 Tomešič Terezija, Šešče pri Preboldu 18, Prebold, zavarovalno polico, št. 50500054885, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnl-327185 Umek Patricija, Kostanjevica na Krasu 40, Kostanjevica na Krasu, zavarovalno polico, št. 50500000602, izdala zavarovalnica KD Življenje. gny-327147 Vintar Ivan, Primož 4, Studenec, zavarovalno polico, št. 41801000008, izdala zavarovalnica Slovenica (KD Življenje). gnq-327180