Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

N 5/2012 Os-2451/12 , Stran 1163
N 5/2012 Os-2451/12
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagateljice Vide Tomažič, Jablanica 2, Ilirska Bistrica, ki jo zastopa poobl. Milan Volk, odvetnik v Ilirski Bistrici, vodi nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer za Antona Hrenovca, roj. 18. 4. 1844, z zadnjim stalnim prebivališčem Zabiče 18, Ilirska Bistrica. Predlagateljice svojega prastarega očeta ni poznala, ve edino to, da se je 1871 poročil z Marijo Fabec, njeno prastaro materjo. Poskušala je pridobiti podatke o njegovi smrti v Župnijski cerkvi Karmelske matere božje v Podgrajah, ki je bila farna cerkev pogrešanega, vendar brez uspeha, saj so knjige s podatki o faranih za obdobje od leta 1900 do leta 1926 bile uničene oziroma požgane. Tudi ni prepričana, da je pogrešani umrl v svojem rojstnem kraju, vendar to možnost dopušča in smatra, da je umrl po I. svetovni vojni, možno za posledicami »španske gripe«. Glede na dejstvo, da o pogrešanem ni nobenega glasu ter upoštevaje datum rojstva 18. 4. 1844, predlagateljica predvideva, da je Anton Hrenovec že umrl, saj je od njegovega rojstva preteklo več kot 70 let, vendar listinskega dokaza o njegovi smrti ni. Sodišče zato poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Antona Hrenovca, da v roku 3 mesecev od objave tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Vivjani Dekleva, Topolc 2, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 24. 4. 2012