Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

I D 1058/2011 Os-2324/12 , Stran 1163
I D 1058/2011 Os-2324/12
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Ani Grum, roj. 19. 7. 1908, umrli 24. 4. 1977, nazadnje stanujoči v Brezovici pri Ljubljani 66, državljanki Republike Slovenije. Zapustnica je bila vdova, imela je šest otrok: Nado Kufner, Olgo Slana, Tončko Bozovičar, Filomeno Gaspari, Anko Galič in Elo Jerina. Hči Olga Slana je že umrla in zapustila hčeri Marjetko Šinkovec in Blanko Bohinc. Tudi Marjetka Šinkovec je že pokojna in je zapustila otroka Matejo Rozman in Primoža Šinkovca. Hči Tončka Bozovičar je tudi pokojna in je zapustila hči Ireno Šušerski, pokojna je tudi Ela Jerina, ki je zapustila otroka Aleša Jerino in Anjo Jerina. Glede na navedeno bi kot dedinja prišla v poštev tudi Irena Šušerski, roj. 13. 9. 1955, o kateri pa sodišče nima podatkov, ker nima prijavljenega stalnega prebivališča. Dedinje nihče od ostalih dedičev že dolgo ni videl, po njihovih podatkih naj bi živela nekje na območju Viča. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) poziva dedinjo Ireno Šušerski, da se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če se oseba, ki je pozvana k prijavi s tem oklicem, ne bo oglasila, bo sodišče po preteku opredeljenega roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 4. 2012