Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

D 55/2012 Os-1515/12 , Stran 1163
D 55/2012 Os-1515/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu Ivu Frasu, sinu Alojza, rojenemu 23. 5. 1955, državljanu Republike Slovenije, samskemu, umrlemu 20. 10. 2011, nazadnje stanujočemu Ulica Frankolovskih žrtev 17B, Celje. Po podatkih sodišča zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnik je bil samski. Sodišču ni znano, da bi zapustnik imel potomce. Tudi podatki o drugih zapustnikovih sorodnikih sodišču niso znani. Glede na navedeno pridejo v konkretnem primeru za dedovanje po zapustniku v poštev zakoniti dediči prvega, drugega ali tretjega dednega reda, katerih imena in priimki ter drugi osebni podatki sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 2. 2. 2012