Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

D 732/2011 Os-1357/12 , Stran 1163
D 732/2011 Os-1357/12
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu Jožefu Aubrehtu, sinu Jožefa, kmetovalcu, rojenemu 5. 1. 1915, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlemu 24. 12. 1995, nazadnje stanujočemu Rupe 12, Šmartno v Rožni dolini. Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo dedovanje po zakonu. Zapustnik je bil vdovec in ni imel potomcev. Tako pridejo kot zakoniti dediči v poštev starši oziroma bratje in sestre. Po podatkih sodišča je zapustnik imel deset bratov in sester, ki so vsi že pokojni. Sodišče ne razpolaga z njihovimi imeni in drugimi osebnimi podatki ter tudi ne s podatki o njihovih morebitnih potomcih oziroma dedičih. K dedovanju se je priglasil le nečak Jože Pungartnik, ki je sin zapustnikove pokojne sestre Neže Pungartnik. Slednja je zapustila še potomce Marjano Anželak, Stanko Pungartnik, Ivo Pungartnik, Edvarda Pungartnika in Viljema Pungartnika, katerih osebni podatki sodišču prav tako niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju dne 24. 1. 2012