Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

II P 474/2011 Os-2103/12 , Stran 1163
II P 474/2011 Os-2103/12
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Petri Umek, v pravdni zadevi tožeče stranke Nade Krstič, Josipa Priola 10, Maribor, ki jo zastopa odvetniška družba Kac & odvetniki o.p. d.o.o. iz Maribora, zoper toženo stranko: 1. Nevenka Kurečič Lukič, Šentiljska 124/a, Maribor, 2. Stanislav Jurečko, Valvasorjeva 30, Maribor, 3. Stanislav Kramberger ml., roj. 25. 2. 1966, 4. Denis Kramberger, Spodnjevaška pot 28/a, Maribor, 5. David Kramberger, Josipa Priola 10, Maribor in 6. Robert Kramberger, roj. 25. 6. 1959, zaradi ugotovitve in izločitve solastniškega deleža iz zapuščine, pct. 58.679,46 EUR s pp, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo: šesto toženi stranki, Robertu Krambergerju, neznanega prebivališča, rojenega 25. 6. 1959, se kot začasna zastopnica postavi Renata Klančič, odvetnica v Mariboru. Začasna zastopnica bo zastopala šesto toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru dne 21. 3. 2012