Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

VL 181145/2010 Os-2628/12 , Stran 1163
VL 181145/2010 Os-2628/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Milena Susman, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Aleksandru Petric, Šentvid pri Stični 89A, Šentvid pri Stični, zaradi izterjave 2.947,23 EUR, sklenilo: dolžniku Aleksandru Petric, Šentvid pri Stični 89A, Šentvid pri Stični, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Andrej Kavčič, Savska cesta 3, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 2. 2012