Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

VL 198538/2011 Os-2627/12 , Stran 1162
VL 198538/2011 Os-2627/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Koper d.d. dvojezična firma: Banka Koper d.d. - s.p.a., Pristaniška ulica 14, Koper - Capodistria, ki jo zastopa Gregor Kofol, Pristaniška ulica 14, Koper - Capodistria, proti dolžniku Marjanu Babič, Slovenska cesta 60a, Mengeš, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. Tomaž Urbančič, Ljubljanska c. 106, Domžale, zaradi izterjave 12.096,95 EUR, sklenilo: dolžniku Marjanu Babič, Slovenska cesta 60a, Mengeš, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž Urbančič, Ljubljanska cesta 106, Domžale. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 5. 2012