Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

I 3215/2008 Os-2543/12 , Stran 1162
I 3215/2008 Os-2543/12
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Nives Jeršin, Črtomirova 25, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odv. Ismet Mahmuljin, Dalmatinova 2, Ljubljana, proti dolžniku Robertu Laufer, Pražakova ulica 20, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 30.000,00 EUR, sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Maja Škorić, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 2. 2012