Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

I 1347/2007 Os-1204/11 , Stran 1162
I 1347/2007 Os-1204/11
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnika Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska 50, Ljubljana - dostava proti dolžniku Robertu Zupanu, Ljubljanska cesta 70, Domžale, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. Primož Kovač, Ljubljanska cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 658,74 EUR s pp, dne 7. 1. 2011 sklenilo: dolžniku Robertu Zupan, Ljubljanska cesta 70, Domžale, nekdaj stanujočemu na naslovu Ljubljanska cesta 108, Domžale ter Miklošičeva 2/d, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, odv. Primož Kovač, Ljubljanska cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 7. 1. 2011