Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

P 66/2012 Os-2545/12 , Stran 1162
P 66/2012 Os-2545/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Jože Žunič, Preloka 31, Vinica, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke: Neznani dediči neznanega bivališča po pok. Krotec Francu, nazadnje stanujoč Preloka 32, Vinica, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 4.000,00 EUR v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 18. 4. 2012 sklenilo: Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Krotec Francu, nazadnje stanujoč Preloka 32, Vinica, se postavi začasni zastopnik Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznane dediče neznanega bivališča po pok. Krotec Francu, nazadnje stanujoč Preloka 32, Vinica, živeče na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 18. 4. 2012