Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

In 1665/2011 Os-2563/12 , Stran 1162
In 1665/2011 Os-2563/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 1665/2011 z dne 9. 11. 2011, je izvršitelj Milan Glažar dne 3. 3. 2012 opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje, št. 7, v izmeri 45,50 m2, v mansardi večstanovanjske stavbe, št. 217, na naslovu Praprotnikova 6, Maribor, stoječe na parc. št. 400/1, k.o. 657 – Koroška vrata, last dolžnice Nataše Škrubej, Streliška 51, Maribor, v korist upnika Frančiška Lulič in ostali etažni lastniki, Praprotnikova 6, Maribor, ki jih zastopa Staninvest d.o.o., zaradi izterjave 213,36 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 24. 4. 2012