Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2777/12 , Stran 1160
Ob-2777/12
V skladu s 300. členom ZGD-1 Istrabenz, holdinška družba, d.d., objavlja, da je dne 17. 5. 2012 od delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana (nadalje: Društvo MDS), prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 3. dnevnega reda »Imenovanje revizorja družbe za leto 2012« 19. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., sklicane za četrtek, 14. 6. 2012 ob 13. uri, v Kongresnem centru Portus v okviru hotelov LifeClass, na naslovu Obala 33, Portorož, ki glasi: »Za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.« Društvo MDS je podalo naslednjo utemeljitev: »Glede na dejstvo, da bi s ponovnim izborom KPMG le-ta opravljal revizijo neprekinjeno 9 let vse od leta 2004 dalje, Društvo MDS meni, da zamenjava zgolj izvajalcev revizije v okviru iste revizijske hiše oziroma družbe vsakih 5 let, ni skladna s priporočili revizorske stroke. Le-ta pravi, da zaradi zagotavljanja objektivnega revidiranja priporoča menjavo revizijske družbe oziroma hiše vsakih 5 do 7 let. V Društvu MDS pa se ne moremo znebiti tudi slabega občutka, da bi lahko revizorji KPMG zlasti v času poskusu prevzema s strani Igorja Bavčarja naredil več in morda družba ne bi bila sedaj v prisilni poravnavi in pred kompletno razprodajo premoženja, premoženje delničarjev pa ne tako razvrednoteno. Pri tako dolgem obdobju kot je 8 oziroma 9 let nastane nehote navezanost revizorjev in revidirancev in v interesu tako delničarjev kot uprave je, da je revizija strokovna in neodvisna, ter da so priporočila o dobrih praksah oziroma o odpravi morebitnih napak pravočasna in korektna. Pri tem naj poudarimo, da ne dvomimo v strokovnost KPMG in njegovih revizorjev, a menimo, da je prav in skladno s priporočili stroke kakor tudi stališčem Slovenskega instituta za revizijo, da to delo v letu 2012 prevzame eden od preostale velike četverice usposobljenih revizorskih hiš v Republiki Sloveniji. Prepričani smo, da družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, ima ustrezno znanje, ter reference. Predlagani revizor je seznanjen z našim nasprotnim predlogom in zagotavlja, da ima proste kapacitete, da opravijo to delo. Menimo, da je predlog zadostno utemeljen, saj bi v primeru, da zopet potrdimo istega revizorja lahko prišlo do nepotrebnega dvoma pri delničarjih in vlagateljih o verodostojnosti poročil redne revizije poslovanja v letu 2011.« Društvo MDS hkrati sporoča, da bo na skupščini ugovarjalo predlogu sklepa, ki ga je predlagal nadzorni svet družbe Istrabenz d.d., in da bo druge delničarje pripravilo do tega, da bodo glasovali za njegov (nasprotni) predlog sklepa. Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletni strani družbe, www.istrabenz.si ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja: http://seonet.ljse.si/.
Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d.