Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2591/12 , Stran 1136
Ob-2591/12
Družba Prva TV Televizijska dejavnost d.o.o. – v likvidaciji, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, matična številka 5895634, ki jo zastopa Odvetniška družba Vesel in Devjak, d.o.o., o.p., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, je na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 4425/2012, z dne 30. 1. 2012, v postopku redne likvidacije. Za likvidacijskega upravitelja je bil s sklepom opr. št. Srg 14098/2012, z dne 3. 4. 2012, imenovan Jonathan William Searle, ki na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja poziv upnikom: 1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na naslov Odvetniška družba Vesel in Devjak, d.o.o., o.p., Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS. 2. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatve.
Prva TV d.o.o. – v likvidaciji likvidacijski upravitelj Jonathan William Searle