Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2783/12 , Stran 1136
Ob-2783/12
Direktor družbe DAVA d.o.o., Gasilska ulica 3, 2352 Selnica ob Dravi, matična številka: 5827256000, davčna številka: SI74810448 (v nadaljevanju: DAVA d.o.o. ali družba) na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo: 1. Dne 25. 5. 2012 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložen Delitveni načrt družbe DAVA d.o.o. 2. Na sedežu družbe DAVA d.o.o. je od objave tega obvestila do dneva sprejema sklepa edinega družbenika, ki bo odločal o soglasju k delitvi, vendar najmanj en mesec od dneva te objave, vsak delovnik med 10. do 12. uro na vpogled: – Delitveni načrt družbe DAVA d.o.o., – letna poročila družbe DAVA d.o.o. za zadnja tri leta. 3. Družba bo družbeniku, upniku, svetu delavcev ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz prejšnjega odstavka. 4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi bo direktor družbe DAVA d.o.o. ustno razložil Delitveni načrt, prav tako pa bo družbenika obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave Delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje.
DAVA d.o.o. direktor Taferner Silvo