Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2738/12 , Stran 1136
Ob-2738/12
Ustanoviteljica Zavoda Medgeneracijski center Geron Murska Sobota, Klavniška ulica 4, 9000 Murska Sobota, matična številka 3452034000, Lidija Gumilar, Južna ulica 10, Murska Sobota, na podlagi prvega odstavka 403. člena Zakona o gospodarskih družbah, sprejme sklep: 1. O začetku postopka prenehanja in začetku likvidacije Zavoda Medgeneracijski center Geron Murska Sobota, Klavniška ulica 4, 9000 Murska Sobota, matična številka 3452034000, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. 2. Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v register se firmi doda pristavke v likvidaciji, tako, da se firma zavoda sedaj glasi: Zavod Medgeneracijski center Geron Murska Sobota, Klavniška ulica 4, Murska Sobota – v likvidaciji ter skrajšana firma Zavod Geron Murska Sobota – v likvidaciji. 3. Upniki so dolžni terjatve prijaviti v roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Po plačilu vseh obveznosti družbe se morebitno preostalo premoženje pripade edini ustanoviteljici. 4. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Lidija Gumilar, Južna ulica 10, Murska Sobota, 5. Ugotovi se, da zavod nima neporavnanih dospelih obveznosti iz naslova davkov, javnih dajatev in prispevkov, kar tudi izhaja iz potrdila Davčnega urada Murska Sobota. Zavod tudi ni v blokadi in nima neporavnanih dospelih obveznosti.
Ustanoviteljica Lidija Gumilar