Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 3.1.-803/2012 Ob-2764/12 , Stran 1117
Št. 3.1.-803/2012 Ob-2764/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabni material. Lokacija: – za neuporabne litoželezne zavornjake – Centralne delavnice in delovišča po Sloveniji, – negibne zaloge se nahajajo na lokaciji CD Dobova in CD Ljubljana – Zalog (seznam materiala in lokacij bo priložen navodilu za oblikovanje ponudbe). Predmet prodaje obsega: – cca 130 t neuporabnih litoželeznih zavornjakov (odpadno železo), ki se bodo zbirali na različnih lokacijah po Sloveniji, – negibne zaloge, odpisane v letu 2011. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 37.700,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 6. 6. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o.