Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 3.2.-191/2012-2 Ob-2745/12 , Stran 1116
Št. 3.2.-191/2012-2 Ob-2745/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske železnice – Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: prodaja električnih lokomotiv ser. 342, izločenih iz uporabe. Vrsta posla: prodaja osnovnih sredstev. Lokacija: SV Ljubljana DE Jesenice, SV Ljubljana DE Zidani Most, SŽ – CD Proizvodnja Moste. Predmet prodaje obsega: 6 električnih lokomotiv ser. 342, izločenih iz uporabe. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 97.606,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 6. 6. 2012 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice – Potniški promet, d.o.o.