Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 2.2.-2059/2012 Ob-2744/12 , Stran 1116
Št. 2.2.-2059/2012 Ob-2744/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1.: Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabni material. Lokacija: – SVP Postojna – NP Koper, – negibne zaloge se nahajajo na lokaciji območja Ljubljane (SVP Ljubljana, EE Ljubljana in Centralno skladišče Zalog – seznam materiala in lokacij bo priložen navodilu za oblikovanje ponudbe). Predmet prodaje obsega: – približno 70 ton neuporabnih tirnic, odpadno železo, – negibne zaloge, odpisane v letu 2011. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 19.950,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 5. 6. 2012 ob 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.