Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 37 Ob-2843/12 , Stran 1115
Št. 37 Ob-2843/12
Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča je na svoji 12. redni seji, dne 22. 5. 2012 sprejel naslednji sklep: Svet zavoda Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 34/11), in sicer po prvem odstavku 53. člena zgoraj imenovanega zakona (ZOFVI). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo dne 1. 11. 2012. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis) in program vodenja zavoda, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a, 2310 Slovenska Bistrica, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica