Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2808/12 , Stran 1114
Ob-2808/12
Dopolnitev
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. Bazoviška cesta 6, Sežana, Komisija za razpis delovnega mesta direktorja Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., objavlja dopolnitev javnega razpisa za imenovanje direktorja Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/12 z dne 11. 5. 2012, pod zap. št. 608/3-2012, na strani 956. Direktorja javnega podjetja imenuje Svet ustanoviteljic javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo štirih let, po poteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja. Na podlagi akta o imenovanju sklene direktor individualno pogodbo o zaposlitvi z nadzornim svetom družbe. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za čas trajanja mandata. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj v petnajstih dneh po objavi te dopolnitve razpisa pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja« na naslov Kraški vodovod Sežana, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana.
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.