Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

, Stran 1068
Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta ZAC 5/95, št. dokumenta 131031–131040, tip dokumenta ZAC 4/94, št. dokumenta 154551–154560, tip dokumenta ZAV 11/07, št. dokumenta 453121–453145, ime in priimek pooblaščenca: Grižon Sabina, šifra: 2902, PE: Koper; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 426156, tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 426166–426167, tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 426170–426175, ime in priimek pooblaščenca: Zorman Gašper (Zavarujte d.o.o.), šifra: 0949, PE: Ljubljana; tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 00082545, tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 00068875, tip dokumenta 08-SVI-02/07, št. dokumenta 00076939, ime in priimek pooblaščenca: Slapnik Breda, šifra: 0759, PE: Celje; tip dokumenta 07-NEZ-01/08, št. dokumenta 00001249–00001253, ime in priimek pooblaščenca: Turk Mojca, šifra: 4731, PE: Celje; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 00179576–00179585, ime in priimek pooblaščenca: Žunter Mihaela, šifra: 4478, PE: Celje; tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1863810–1863840, tip dokumenta 08-AZK-01/07, št. dokumenta 1863270–1863280, tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1576338, tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1588690, tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1668357, ime in priimek pooblaščenca: Avto Velenje d.o.o., šifra: 0055, PE: Celje; tip dokumenta 07-NEZ-02/08, št. dokumenta 00010222–00010230, tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 00003094, tip dokumenta IM/99, št. dokumenta 00487836, tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 00108650, tip dokumenta PO-FP-01/08, št. dokumenta 1122685–1122689, tip dokumenta PP/06, št. dokumenta 00006694–00006697, ime in priimek pooblaščenca: Jandrok Emil, šifra: 0324, PE: Celje; tip dokumenta 6-MOT-04, št. dokumenta 59260 – 59262, tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 118090, tip dokumenta STANB/03, št. dokumenta 00098086, tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1588381, tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1693535, tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 724790, tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 725072 – 725090, tip dokumenta 07-NEZ-02/08, št. dokumenta 00005771, ime in priimek pooblaščenca: Ledinek Tanja, šifra: 0481, PE: Celje; tip dokumenta AA-PON-01, št. dokumenta 00460339–00460340, tip dokumenta O-NEZ-POL-05, št. dokumenta 00045015–00045017, tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 00077211, tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 00108540–00108550, tip dokumenta STANB/03, št. dokumenta 00054991, tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1211740, ime in priimek pooblaščenca: Korošec Angela, šifra: 0411, PE: Celje; tip dokumenta 06-ŽIV-02/09, št. dokumenta 00000353, tip dokumenta IM/99, št. dokumenta 00414429–00414440, ime in priimek pooblaščenca: Ravnjak David, šifra: 0708, PE: Celje; tip dokumenta 07-NEZ-01/08, št. dokumenta 00001373, tip dokumenta 07-NEZ-01/08, št. dokumenta 00001375, ime in priimek pooblaščenca: Kološa Brigita, šifra: 0400, PE: Celje; tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 00001388, tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1467589, ime in priimek pooblaščenca: Kolar Leonida, šifra: 0397, PE: Celje; tip dokumenta 07-AOD-01/07, št. dokumenta 00691253, tip dokumenta 06-ŽIV-03/10, št. dokumenta 00001453, tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1800709, ime in priimek pooblaščenca: Janže Janez, šifra: 0326, PE: Celje; tip dokumenta ZAC-5/95, št. dokumenta 0128226, tip dokumenta ZAC-5/95, št. dokumenta 0128229, tip dokumenta AK, št. dokumenta 109979, ime in priimek pooblaščenca: Ovčar Anita, šifra ZIS: 042001991, PE: Celje; tip dokumenta S-T-44/02, št. dokumenta 00011755, tip dokumenta S-T-44/02, št. dokumenta 00012844, tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 00090093, tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 00090096, ime in priimek pooblaščenca: Plantak Stanko, šifra: 0658, PE: Celje; tip dokumenta 07-TPO-01/07, št. dokumenta 00001874, tip dokumenta 07-TPO-01/07, št. dokumenta 00001875, ime in priimek pooblaščenca: Akvizitor d.o.o., šifra: 0016, PE: Celje; tip dokumenta PO-FP-01/08, št. dokumenta 1122668, tip dokumenta VINKULACIJA, št. dokumenta 078253, ime in priimek pooblaščenca: Rajh Andrej, šifra: 3052, PE: Celje; tip dokumenta 08-TPO-01/07, št. dokumenta 00024414, tip dokumenta ZEL. KARTA, št. dokumenta 1769190, ime in priimek pooblaščenca: Palir Boštjan, šifra: 0611, PE: Celje; tip dokumenta OBR. POB. 237, št. dokumenta 18791, tip dokumenta PO-FP-01/08, št. dokumenta 1122681, ime in priimek pooblaščenca: Čater Srečko, šifra: 1031, PE: Celje; tip dokumenta 07-TPK-01/07, št. dokumenta 00008151, ime in priimek pooblaščenca: Bendelja Zlatko, šifra: 0101, PE: Celje. Ob-2645/12 Andrej Oven, Dolenji Podboršt pri Trebnjem 15, Trebnje, licence 007544 NM F7-126, ser. št 00302600, Frank Jovan, potrdilo, št. 007544/BGD67-2-10780/2077, velja do 14. 11. 2012, Arsenović Jovan, potrdilo št. 007544/AD67-2-4517/2011, z veljavnostjo do 23. 10. 2012. gnx-327002 Avanzo Andrej, Herbersteinova ulica 16, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 44110007, izdala AGRFT. gnh-327064 Avtoprevozništvo Andej Oven s.p., Vrhovo pri Šentlovrencu 5, Velika Loka, potrdilo za voznike nedržavljane EU, Medakovič Gojko, potrdilo, št. 007544/MJ67-2-918/2009. gnb-327074 Avtoprevozništvo Andrej Oven s.p., Vrhovo pri Šentlovrencu 5, Velika Loka, potrdilo za voznike nedržavljane EU, Sekulić Ratko, potrdilo, št. 007544/MJ67-2-458/2011. gnd-327072 Avtoprevozništvo Andrej Oven s.p., Vrhovo pri Šentlovrencu 5, Velika Loka, potrdilo za voznike nedržavljane EU, Mišić Mladen, potrdilo, št. 007544/MJ67-2-2899/2010. gnc-327073 Avtoprevozništvo Evgen Andrejka s.p., Šlandrova 5, Radomlje, licenco, št. 009821/002, za vozilo Iveco, reg. št. LJ 57-6KA, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnj-327016 Bedrač Anton, Bezjakova ulica 140, Limbuš, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004780001, izdajatelj Cetis Celje. gnz-326996 Borut Primc s.p., Dolnji Zemon 86A, Ilirska Bistrica, potrdilo za voznika Đani Vivoda, veljavno od 6. 5. 2009 do 10. 5. 2010, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, št. 006506/BGD22-2-2615/2009, leto izdaje 2009. gnj-327037 Cerkvenik Miha, Brestova ulica 13, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 19400790, izdala Ekonomska fakulteta. gnu-327001 Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja, potrdilo za voznika Tomislava Grašič, veljavno od 11. 10. 2010 do 13. 9. 2013, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, št. 009903/AD59-3-4518/2010, leto izdaje 2010. gnd-327093 Čas Janez s.p., Straže 4, Mislinja, potrdilo za voznika Mladenka Košarac, veljavno od 30. 9. 2009 do 13. 9. 2010, izdajateljica Obrtno podjetniška zbornica, št. 009903/AD59-2-4648/2009, leto izdaje 2009. gnc-327094 Čolić Zlatko, Puciharjeva ulica 29, Škofljica, licenco za voznika, številka 006237/BGD 26-2-1651/2011, veljavno do 13. 4. 2012. gnn-327008 Dragojević Radivoje, Ulica Tončka Dežmana 10, Kranj, voznikovo kartico, veljavno od 24. 7. 2008 do 24. 7. 2013, izdajatelj Cetis d.d., leto izdaje 2008, št. 1070500017731000. gnk-327011 Hišica d.o.o., Ljubljanska cesta 20A, Celje, delovno dovoljenje za Delija Qaush, št. 09289002405, izdajatelj Zavod RS za zaposlovanje. gnl-327010 Hribovšek Miha, V Češnjico 10, Ljubljana – Dobrunje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika. gnm-327009 Huč Andrej, Primštal 3, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 63070123, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnw-327049 Jarc Barbara, Podgozd 12, Dvor, študentsko izkaznico, št. 98104208, izdala Pedagoška fakulteta Koper. gnu-327076 Kovač Sabina, Prešernova cesta 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18111337, izdala Filozofska fakulteta. gnx-327023 Mars Petra, Šentlambert 8A, Zagorje ob Savi, študentsko izkaznico, št. 18040545, izdala Filozofska fakulteta. gni-327088 Miketič Truck Stanislav Miketič s.p., Dolenjci 5B, Adlešiči, dovolilnico, št. 1226219, za državo Rusijo, oznaka države 643/11. gnb-327070 Oblak Laura, Pongrac 2C, Griže, študentsko izkaznico, št. 06100113, izdala Fakulteta za socialno delo. gnn-327083 Osnovna šola Preserje, Preserje 60, Preserje, štampiljko, velikost 20X20 mm, okrogle oblike, z napisom OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, grb RS, PRESERJE, št. 1. gnj-327012 Pavletič Andrej, Črni Kal 69, Koper – Capodistria, študentsko izkaznico, št. 21110202, izdala Fakulteta za družbene vede. gnj-327062 Purkart Jernej, Chengdujska cesta 4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19404556, izdala Ekonomska fakulteta – Ljubljana. gny-326997 Roman Meh s.p., Zadobrava 48, Škofja vas, licenco, št. 007818, za vozilo mercedes benz, registrska številka CE M7-68M. gnv-327025 Rus Matej, Sokolska ulica 1, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 63070175, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnl-327085 Slavko Šega s.p., Stanošina 7, Podlehnik, dovolilnico, št. 1625, za državo Hrvaško, oznaka države HR. gne-327092 Steiner Kristina, Čurile 6, Metlika, študentsko izkaznico, št. 25877, izdala Univerza v Ljubljani. gnh-327089 Šestan Benjamin, Privškova ulica 38, Ljubljana, certifikat za NPK varnostnik C11521/2010, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, leta 2010. gnm-327034 Šeško Polonca, Hruševje 10, Hruševje, študentsko izkaznico, št. 18040490, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnw-327024 Tešanović Mladenko, Mariborska cesta 68, Celje, voznikovo kartico, št. 1070500032067000, izdajatelj Cetis d.d. gnv-327079 Vojko Krautberger s.p., Mariborska cesta 5, Radlje ob Dravi, potrdilo za voznika Željka Knežević, št. 006712/SŠD53-2-2922/2011. gnd-327068 Vojko Krautberger s.p., Mariborska cesta 5, Radlje ob Dravi, potrdilo za voznika Nenada Marčeta, št. 006712/AD53-3-4669/2010. gnc-327069 Zajc Miha, Vrtnarska ulica 6, Šempeter pri Gorici, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET, Ljubljana. gnf-327041

AAA Zlata odličnost