Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

, Stran 1067
Spričevala preklicujejo
Bahun Petra, Uriskova 32, Velenje, spričevali 1. in 2. letnika Gimnazije Velenje, izdani leta 1997, 1998. gnr-327029 Brulc Peter, Resslova ulica 7 B, Novo mesto, maturitetno spričevalo Srednje šole tehniških in zdravstvenih usmeritev Boris Kidrič Novo mesto, izdano leta 1984. gnt-327081 Brvar Jernej, Tomšičeva 5, Piran – Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Trbovlje, izdano leta 1994. gno-327082 Cesnik Matej, Luče 49, Grosuplje, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Brinje v Grosupljem, izdano leta 2010. gnr-327054 Ferfila Anja, Senožeče 102 L, Sežana, indeks, št. 01005017, izdala Pedagoška fakulteta, leto izdaje 2005. gnv-327000 Gajzer Darja, Zgornja Velka 7A, Zgornja Velka, maturitetno spričevalo Tehniške lesarske šole Maribor, št. 560/84, izdano leta 1984, izdano na ime Kolarič. gnt-327052 Gerl Gašper, Črtomirova ulica 17, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 2004. gns-327028 Heine Leon, Slovenska cesta 24A, Mengeš, indeks, št. 400, izdala Višja policijska šola. gnw-326999 Horvat Petra, Mengeška cesta 78, Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za kozmetiko, formacijo in zobozdravstvo, izdano leta 1999. gnn-327033 Ilenič Anja, Baznikova 14, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2011. gno-327032 Jakomin Goran, Podbrežna pot 14, Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske in družboslovne šole, št. T480, izdano leta 1995. gnl-327035 Jevnikar Špela, Srednjevaška ulica 53, Škofljica, spričevalo 1. letnika Srednje upravne in administrativne šole, izdano leta 2008. gnj-327087 Kadunc Anja, Oslica 1, Ivančna Gorica, spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni maturi Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdani leta 2010. gnz-327021 Kavčnik Martina, Češnjica 14, Ljubljana – Dobrunje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1999. gnr-327004 Knez Klavdija, Pohorska 4, Celje, spričevalo – zaključno Gimnazije Celje, program adm. dej. upravni tehnik, št. 14/92-9, izdano leta 1992. gng-327040 Konečnik Darja, Šmartno 6, Šmartno pri Slov. Gradcu, potrdilo o opravljenem šolanju v program – trgovec po usmerjenem izobraževanju, št. diplome 149, izdana leta 1986, izdajatelj Šolski center Slovenj Gradec, Poklicna in srednja ekonomska šola. gnt-327077 Krašovec Henrik, Borova vas 6, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za metalurške delavce – ŽIC Jesenice, izdano leta 1982. gnz-327046 Lipić Nataša, Ribče 32 c, Kresnice, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 7/02, Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, Ljubljana, izdano leta 2002. gnm-327063 Mahić Admir, Popetre 22, Gračišče, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje zdravstvene šole Izola – poklic tehnik zdravstvene nege, izdana leta 2006, 2007, 2008. gnh-327039 Marković Tina, Laze 82, Logatec, spričevalo 8. razreda Osnovne šole Dragotina Ketteja, izdano leta 2003. gnf-327066 Muršec Saša, Trčova 104, Malečnik, maturitetno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2004. gnt-327027 Nahtigal Franc, Brezje pri Trebelnem 7, Trebelno, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Bežigrad, št. 73/74, izdano leta 1974. gne-327042 Novak Emil, Ribičičeva ulica 39, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 1980. gny-327005 Orel Lothar, Polje 130, Bohinjska Bistrica, indeks, št. 18040044, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 2004. gnp-327060 Perkič Tina, Polje, Cesta v/3, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Šentvid v Ljubljani, izdano leta 2007, izdano na ime Zakotnik Tina. gnq-327055 Podobnik Janez, Pšata 92, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1999. gni-327013 Polovič Gorazd, Paderšičeva ulica 34, Novo mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1983. gnq-327080 Radivojević Momir, Ul. španskih borcev 41, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1988. gnm-327084 Rebol Tamina, Cesta 1. maja 133A, Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice – smer predšolska vzgoja, izdano leta 2011. gng-327090 Roskic – Necker Vesna, Aschaffenburger Str. 4, 63073 Offenbach, Deutschland, spričevala 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razreda OŠ Prežihov Voranc, izdana leta 1977 do 1983, izdana na ime Firanović. gnu-327030 Salihović Alisa, Gažon 83A, Šmarje, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Izola, št. 2102, izdano leta 2004. gnt-327056 Salihović Alisa, Gažon 83A, Šmarje, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole Izola, št. 2102, izdano leta 2005. gno-327057 Salihović Alisa, Gažon 83A, Šmarje, indeks, št. Srednje zdravstvene šole Izola, št. 2102, leto izdaje 2005. gnm-327059 Salihović Alisa, Gažon 83A, Šmarje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Izola, št. 2102, izdano leta 2005. gnn-327058 Srednja zdravstvena šola Ljubljana, spričevali 1. in 2. letnika, izdani na ime Alibegić Čauševič Aida, Ulica Mirka Jurce 8B, Ljubljana, izdani leta 2010, 2011; spričevala 1., 2., 3. letnika, izdana na ime Begulić Sara, Steletova 10, Ljubljana, izdana leta 2009, 2010, 2011; spričevalo 1. letnika, izdano na ime Bytyči Agnesa, V Radno 78, Brezovica, izdano leta 2011; spričevala 1., 2., 3. letnika, izdana na ime Čoralić Ines, Zagorica 64, Videm Dobrepolje, izdana leta 2009, 2010, 2011; spričevalo 1. letnika, izdano na ime Čordić Semo, Medenska cesta 96, Ljubljana, izdano leta 2011; spričevali 1. in 2. letnika, izdani na ime Džajić Aleksander, Andreja Kumarja 16, Ljubljana, izdani leta 2009, 2011; spričevali 1. in 2. letnika, izdani na ime Golob Maruša, Primskovo 7, Primskovo, izdani leta 2010, 2011; spričevala 1., 2., 3. letnika, izdana na ime Katič Mateja, Trg na stavbah 9, Litija, izdana leta 2009, 2010, 2011; spričevala 1., 2., 3. letnika, izdana na ime Kožuh Žan, Sv. duh 178A, Škofja Loka, izdana leta 2009, 2010, 2011; spričevalo 1. letnika, izdano na ime Kuburić Arnela, Sora 29, Medvode, izdano leta 2011; spričevali 1. in 2. letnika, izdani na ime Matijašević Ana-Marija, Begunjska cesta 57, Tržič, izdani leta 2010, 2011; spričevali 1. in 2. letnika, izdani na ime Rozman Močnik Anita, Križnarjeva pot 11, Kranj, izdani leta 2010, 2011; spričevalo 1. letnika, izdano na ime Schnabl Marija Lara, Koroška cesta 6, Kamnik, izdano leta 2011; spričevala 1., 2. in 3. letnika, izdana na ime Skobe Gregor, Ponoviče 30, Sava pri Litiji, izdana leta 2009, 2010, 2011; spričevali 1. in 2. letnika, izdani na ime Šehovič Luka, Cikava 47, Grosuplje, izdani leta 2010, 2011; spričevalo 1. letnika, izdano na ime Šučur Marko, Vilharjeva ulica 21, Pivka, izdano leta 2011. Ob-2660/12 Tešanović Mladenko, Mariborska cesta 68, Celje, preklic voznikove kartice, št. 107050003206700, objavljenega v Uradni list RS, št. 27/12, pod oznako GNB-326570. gns-327078 Turk Tajda, Ulica Milana Majcna 32, Ljubljana, spričevali o končanem 4. letniku in opravljeni maturi. gne-327017 Zavec Teja, Pot v Smrečje 20, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 2011. gnx-326998 Zorman Matjaž, Škofjeloška cesta 43, Kranj, indeks, št. 41110119, izdala Medicinska fakulteta, leto izdaje 2011. gnp-327031 Zumberi Dardan, Reška ulica 17, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ II. osnovna šola Celje. gno-327086 Zupan Kristian, Adamičeva ulica 12 A, Novo mesto, maturitetno spričevalo Šolskega centra Novo mesto, tehniška gimnazija, izdano leta 2009. gnx-327048

AAA Zlata odličnost