Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

P 167/2008 Os-2369/12 , Stran 1066
P 167/2008 Os-2369/12
Okrožno sodišče v Novem mestu je v pravdni zadevi opr. št. P 167/2008 tožeče stranke Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova 5, 8000 Novo mesto, zoper toženo stranko Avni Murati, nazadnje prijavljenega na Cesti dveh cesarjev 106 P, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 9.955,68 EUR s pripadki, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico, odvetnico Majdo Štrasner, Jerebova ulica 4, 8000 Novo mesto. Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu dne 17. 4. 2012

AAA Zlata odličnost