Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

VL 1691/2012 Os-2454/12 , Stran 1066
VL 1691/2012 Os-2454/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3A, Koper, proti dolžniku: Mauriciju Lazar, Markova ulica 38, Koper - Capodistria, ki ga zastopa začasni zastopnik Igor Cek, Vojkovo nabrežje 23, Koper - Capodistria – dostava, zaradi izterjave 2.088,41 EUR, sklenilo: dolžniku Mauriciju Lazar, Markova ulica 38, Koper - Capodistria se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Igor Cek, Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper. 3. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 4. 2012

AAA Zlata odličnost