Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

VL 201946/2010 Os-2434/12 , Stran 1065
VL 201946/2010 Os-2434/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Habit upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Velenje, Kersnikova cesta 11, Velenje, ki ga zastopa odv. Janez Prislan, Kersnikova 11, Velenje, proti dolžniku Stjepanu Mesarek, Dobriše Cesarić A 11, Čakovec, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. Borut Rangus, Resljeva 25, Ljubljana, zaradi izterjave 2.329,42 EUR, sklenilo: dolžniku Stjepanu Mesarek, Dobriše Cesarić A 11, Čakovec, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Borut Rangus, Resljeva cesta 25, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 7. 2011

AAA Zlata odličnost