Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

VL 114865/2011 Os-2420/12 , Stran 1065
VL 114865/2011 Os-2420/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Edita Vrtovec, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Mitji Šegatin Susman, Preglov trg 13, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odv. Mojmir Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana, zaradi izterjave 2.328,45 EUR, sklenilo: dolžniku Mitji Šegatin Susman, Preglov trg 13, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mojmir Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 2. 2012

AAA Zlata odličnost