Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

P 201/2011 Os-2393/12 , Stran 1065
P 201/2011 Os-2393/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Vesna Ogulin, Bočka 5, Metlika in 2. Alenka Fritzel, Tržaška cesta 285, Ljubljana, ki ju zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo stranko: 1. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Alojzu, z zadnjim bivališčem na naslovu Rožni dol 8, Semič in 2. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Ani, z zadnjim bivališčem na naslovu Rožni dol 8, Semič, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 1.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 4. aprila 2012 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki: 1. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Alojzu, z zadnjim bivališčem na naslovu Rožni dol 8, Semič in 2. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Ani, z zadnjim bivališčem na naslovu Rožni dol 8, Semič. Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko: 1. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Alojzu, z zadnjim bivališčem na naslovu Rožni dol 8, Semič in 2. Neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Henigsman Ani, z zadnjim bivališčem na naslovu Rožni dol 8, Semič, vse do takrat, dokler le-ta ali njun pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 4. 4. 2012

AAA Zlata odličnost