Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

I 632/2010 Os-1354/12 , Stran 1065
I 632/2010 Os-1354/12
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana - dostava, zoper dolžnika Leopold Pecko, Slatina v Rožni dolini 10, Šmartno v Rožni dolini, zaradi izterjave 4.775,95 EUR s pp, dne 30. 1. 2012 sklenilo: dolžniku Leopoldu Lecku, stanujočemu v Rožni dolini 10, Šmartno v Rožni dolini, se v izvršilni zadevi I 632/2010 na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik postavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova ulica 25, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju dne 30. 1. 2012

AAA Zlata odličnost