Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

N 324/2009 Os-2345/12 , Stran 1065
N 324/2009 Os-2345/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi priglasitelja: Miran Urih, Cirkovce 68d, Cirkovce, zoper nasprotnega udeleženca: Stavbar, Podjetje za visoke gradnje, Industrijska ulica 13, Maribor, ki ga zastopa skrbnica za posebni primer Ljubica Kočnik Jug, odvetnica v Mariboru, za vzpostavitev etažne lastnine na garažni hiši št. stavbe 658-2177, stoječi na parc. št. 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1409/4 in 1409/5, vse k.o. 657 Koroška vrata in za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na parkirnem prostoru št. 20 v II. vhodu, 2. 4. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: kupne pogodbe št. 2058-255-5/52-4-RB/KAL z dne 5. 10. 1976 s katero je prodajalec Gradbeno podjetje Stavbar, Maribor z. n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gradnje z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik prodal kupovalki Zvonki Urih, rojeni 5. 6. 1933, stanujoči Maribor, Gosposvetska cesta 11, garažni parkirni prostor št. 20 v II. vhodu v garažni hiši ob Pipuševi ulica v Mariboru na parc. št. 1409, k.o. Koroška vrata in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Mirana Uriha.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 2. 4. 2012

AAA Zlata odličnost