Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

SV 897/12 Ob-2664/12 , Stran 1064
SV 897/12 Ob-2664/12
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 897/12 z dne 7. 5. 2012 sta bili nepremičnini del stavbe – stanovanje z ID znak 1737-168-6, v I. nad. (v etaži 3), v skupni izmeri 95,38 m2, delež do 75/100 in shramba z ID znak 1737-168-25 v izmeri 6,60 m2, v etaži 1, oba v stavbi na naslovu Pražakova 7, Ljubljana do celote, last zastavitelja T-1 Transportni inženiring, inženiring, d.o.o., Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana, matična številka 6040853000, na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 4. 2012, sklenjene s prodajalcem Urošem Stabejem, roj. 13. 5. 1969, stan. Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana, zastavljeni v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini 2.775.623,37 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost