Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2643/12 , Stran 1063
Ob-2643/12
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 objavlja nasprotni predlog delničarja Boruta Frantarja k sklepom pri 3. točki dnevnega reda 33. skupščine družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki bo dne 5. 6. 2012 ob 15. uri, na sedežu družbe. Predlagatelj je sporočil, da bo ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za sklep, ki se glasi: št. 3: Bilančni dobiček za leto 2011 v višini 1.020.751 EUR se uporabi: – za dividende 492.810 EUR (0,40 EUR bruto na delnico), – za prenos v naslednje leto 527.941 EUR. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 5. junija 2012. Utemeljitev: Predlagatelj meni, da lahko družba delničarjem razdeli dividende v višini 0,40 EUR bruto na delnico, kar pomeni, da bi bilo skladno s tem delničarjem razdeljenega 48,2791% bilančnega dobička, kar ne bi ogrozilo poslovanja družbe. Nasprotni predlog predlagatelja je delničarjem na voljo za vpogled v tajništvu uprave družbe in na spletni strani, http://www.mladinska.com/delnicarjimkz.
Mladinska knjiga Založba d.d. predsednik uprave Peter Tomšič

AAA Zlata odličnost