Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2644/12 , Stran 1063
Ob-2644/12
Uprava družbe Mladinska knjiga Založba d.d., v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja zahtevo delničarjev Metoda Zidanška, Boruta Frantarja, Nade Marije Pšenica, Marijana Jakše, Mirka Brovča, Irene Jelić, Zorke Brovč, Jakoba Zalaznika, Aleša Zorka, Ladislava Kuclerja in Nataše Jakša, ki so skupaj imetniki 61.723 delnic družbe Mladinska knjiga Založba d.d., kar skupaj predstavlja 5,01% osnovnega kapitala družbe, da se na dnevni red 33. skupščine družbe Mladinska knjiga Založba d.d., ki bo dne 5. 6. 2012 ob 15. uri na sedežu družbe, uvrsti dodatna 5. točka, ki se glasi: 5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe. Predlog sklepa: št. 5: Skupščina družbe z mesta člana nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d. odpokliče Alojza Jamnika, Ljuba Pečeta, Franca Ješovnika. št. 6: Skupščina družbe za nove člane nadzornega sveta družbe Mladinska knjiga Založba d.d. za dobo 4 let imenuje Boruta Frantarja, Rajka Stankovića in Grego Tekavca. Njihov mandat prične teči z dnem imenovanja na 33. skupščini družbe. Utemeljitev: Predlagatelji so mnenja, da doseganji člani nadzornega sveta (NS) svoje delo niso opravljali v korist družbe in njenih lastnikov, saj so z dajanjem posojil večinskemu lastniku povzročili neposredno škodo družbi in njenim ostalim lastnikom, zato predlagajo, da se namesto njih imenuje nove predstavnike članov NS, ki vsi izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje v NS. Njihove kompetence so razvidne iz priloženih življenjepisov, prav tako pa prilagajo soglasja v skladu z ZGD-1. Gradivo za razširitev dnevnega reda je delničarjem na voljo za vpogled v tajništvu uprave družbe in na spletni strani, http://www.mladinska.com/delnicarjimkz.
Mladinska knjiga Založba d.d. predsednik uprave Peter Tomšič

AAA Zlata odličnost