Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 2.2.-1924/2012 Ob-2618/12 , Stran 1026
Št. 2.2.-1924/2012 Ob-2618/12
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo. Vrsta posla: neuporabni material. Lokacija: SVP Ljubljana – NP Novo mesto (Gradac). Predmet prodaje obsega: približno 65 ton neuporabnih tirnic, odpadno železo. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 18.200,00 EUR. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 29. 5. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Področje za nabavo (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o.

AAA Zlata odličnost