Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 126/2012 Ob-2698/12 , Stran 1024
Št. 126/2012 Ob-2698/12
Svet javnega zavoda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, razpisuje na podlagi 14. in 17. člena Pravil zavoda prosto delovno mesto direktorja/direktorice. Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) ter Zakonom o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, št. 10/06). Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 11. 2012. Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) in program vodenja zavoda, pošljite v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis direktorja – Ne odpiraj« na naslov Svet zavoda RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. Vloga se bo še štela za pravočasno, če bo oddana na zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 5 dneh od imenovanja.
Svet javnega zavoda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

AAA Zlata odličnost