Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 271/2012 Ob-2678/12 , Stran 996
Št. 271/2012 Ob-2678/12
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, Draga 1, 1292 Ig, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in smiselni uporabi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11)
poizvedovalni razpis
za najem poslovnih prostorov za potrebe VDC Ribnica
a) Prostorski pogoji 1. Prostori morajo biti prilagojeni osnovni dejavnosti varstveno delovnega centra (storitev vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji), v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06). 2. Dostop do prostorov mora biti brez arhitekturnih ovir oziroma z možnostjo manjših prilagoditev, kot je to določeno z veljavnimi predpisi. 3. Prostori se morajo nahajati na območju, kjer je urejena prometna infrastruktura z možnostjo javnega prevoza ter na področju urbanega naselja. Prostori se morajo nahajati na področju Občine Ribnica. 4. Potrebna skupna tlorisna površina za dejavnost je cca 500 m2, in obsega: – 3–4 delavnice, – skladišče, – jedilnico, – dnevni ali večnamenski prostor s čajno kuhinjo, – sobo za pomirjanje, – garderobo za uporabnike; – toaletne prostore za uporabnike in zaposlene, – negovalno higienski prostor, – pisarniške prostore in garderobe za osebje, – pomožne prostore. Ponudbi je potrebno priložiti tloris prostorov. 5. V objektu mora biti zagotovljena trifazna napeljava električnega toka. 6. Objekt mora biti priključen na kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Zagotovljeno mora biti ogrevanje. Za odčitavanje porabe mora biti zagotovljeno ločeno odčitavanje. 7. V primeru, da ima objekt več nadstropij, mora imeti urejeno dvigalo ali možnost neposrednega dostopa z invalidskim vozičkom. b) Drugi pogoji 1. Prostori oziroma stavba morajo imeti uporabno dovoljenje, izkazano pa mora biti tudi lastništvo prostorov oziroma stavbe. 2. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem prostorov (najmanj 10 let) z možnostjo podaljšanja pogodbe in odpovednim rokom najmanj 6 mesecev. 3. Ponudnik naj v ponudbi navede ceno za 1 m2. 4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 5. Ponudbe je potrebno posredovati na naslov: CUDV Draga, Draga 1, 1292. 6. Dodatne informacije lahko pridobite na tel. 01/420-26-70 ali neposredno pri naročniku (CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig).
CUDV Draga

AAA Zlata odličnost