Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

, Stran 990
Drugo preklicujejo
Avansis transport d.o.o., Cesta IV. Prekomorske 61, Ajdovščina, licenco skupnosti, št. - E005303, izdana pri Gospodarski zbornici Ljubljana, in licenco skupnosti blaga, št. 001/314441, reg. št GO-KA-039, aktivna od 15. 11. 2011 izdana pri Gospodarski zbornici Ljubljana. gnp-326956 Avtoprevozništvo Žagar Dušan s.p., Vaška cesta 121, Uršna sela, dovolilnice Belorusija/tranzitna, št. 2470690, Ukrajina/tranzitna, št. 1895777 (1893580), Rusija/3. države, št. 559756 (559518), Rusija/bilaterarna št. 551657. gnb-326974 Boštjan Maček s.p., Ulica talcev 5, Šentjur, CEMT dovolilnico, št. 448, in pripadajoči zvezek. gng-326869 Brus Marjetica, Vrhnika 49, Stari trg pri Ložu, študentsko izkaznico, št. 89101015, izdala UP FAMNIT. gnq-326955 Čufar Kristina, Tržna ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20060060, izdala Pravna fakulteta. gnv-326875 Debelak Mojca, Grič, Cesta II/3, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 19406405, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gns-326953 Forjanič Rene, Ulica bratov Potočnikov 19, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 19424481, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnv-326950 Goran Kasapović s.p., Brodarjev trg 1, Ljubljana, taksi licenco, številka 012253, izdana 18. 7. 2011, reg. št. LJ TM-210. gnw-326874 Gradišar Srečko, Magajnova ulica 2, Ljubljana, žig podjetja GELAK trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Ljubljana, Magajnova 2. gnf-326849 Grižančič Sabina, Dekani 116, Dekani, študentsko izkaznico, št. 18040529, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gni-326988 Hafner Saša, Šempetrska ulica 27, Kranj, študentsko izkaznico, št. 01007207, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnx-326873 Hohler Jan, Fošt 21, Oplotnica, dijaško izkaznico, izdala SERŠ v Mariboru, št. 1001739. m-222 Ifko Barbara, Ulica Luke Kruniča 12, Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 30800949, izdala Medicinska fakulteta v Mariboru. m-249 Jagodić Željko, Neubergerjeva 25, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnl-326985 Kastelic Aleša, Nušičeva ulica 4, Celje, študentsko izkaznico, vpisna številka 11070121, Zdravstvene fakultete, dekliški priimek Ademović. gnj-326862 Kominkova Magda, Topniška 41, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 90051195, izdala Fakulteta za družbene vede. gnq-326980 Limo Dženan, Kralja Tvrtka 45, 71300 Visoko, Bosna in Hercegovina, voznikovo kartico, št. 1070500028997001, izdajatelj Cetis d.d. gnp-326856 Malinović Duška, Moste 39, Žirovnica, študentsko izkaznico, št. 09995505, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož. gnr-326954 Manfred Jakop, Biš 68, Trnovska vas, potrdilo za varno delo s traktorjem, veljavno od 1988, izdajatelj SŠC Ptuj, Srednja kmetijska šola Ptuj, leto izdaje 1988. gnn-326858 Mrša Boris, Zaton, Mrša Mate 18, 22000 Šibenik, Hrvaška, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, veljaven od 25. 4. 2008, izdajateljica GZS, Center za poslovno usposabljanje, št. 1108/8400.002.4.1, leto izdaje 2008. gno-326882 Paulinič Alisa, Hočko Pohorje 11A, Hoče, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 2212. m-253 Peinkiher Marjan, Ulica Kirbiševih 4G, Maribor, voznikovo kartico, št. 107050000336001, izdajatelj Cetis d.d. m-211 Protelum d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, TIR certifikat za pol prikolico, registracija U4-34 LJ, št. certifikata K-207/08, izdala Carinska uprava. gnh-326847 Protelum d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, Cemt dovolilnico, št. 00415, in Cemt zvezek št., 00415, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnc-326848 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Pečnik Dušana, zap. št. 968, izdano dne 2. 4. 2002, in pooblastilo za nošenje orožja, izdano na ime Pečnik Dušan, zap. št. 246. Ob-2575/12 Roman Kužnik s.p., Breg pri Kočevju 3A, Stara Cerkev, potrdilo za voznika Žarka Markovič, št. 006237/AD26-2-2600/2011, z veljavnostjo 15. 6. 2011. gnt-326977 Sambolec Srečko, Kajuhova 7, Kidričevo, vozniško potrdilo za vožnjo viličarja, št. 1041, izdano v Mariboru, leta 2002. m-205 Slanšek Matic, Kešetovo 10A, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 93615218, izdala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru. m-229 Stibilj Anej, Ulica Maksa Valentinčiča 1, Solkan, študentsko izkaznico, št. 23110476, izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. gns-326878 Thomas Puhov, Kajuhova 7, Portorož - Portorose, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Piran. gnk-326861 Tlaker Tomaž, Juvanje 21, Ljubno ob Savinji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500010419000, izdal Cetis d.d. gnu-326976 Zore Žan, Mariborska cesta 76A, Celje, študentsko izkaznico, št. 93639195, izdala FKKT Maribor. m-255

AAA Zlata odličnost