Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

X Pd 1292/2011 Os-2569/12 , Stran 987
X Pd 1292/2011 Os-2569/12
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat državnih organov, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Ivan Stošič iz Ljubljane in nasprotnim udeležencem RS, Vlada RS, Gregorčičeva 22, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, zaradi kršitve izvajanja kolektivne pogodbe. Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku, ali s pisno vlogo. Poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 4. 6. 2012 ob 9. uri, v razpravni dvorani 3/III. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana. Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 7. 5. 2012.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani dne 7. 5. 2012

AAA Zlata odličnost