Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

VL 162209/2010 Os-2453/12 , Stran 987
VL 162209/2010 Os-2453/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche Zavarovalno zastopništvo, Zavarovalno zastopniška družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana, proti dolžniku Gregorju Jamar, Jamova cesta 66, Ljubljana, ki ga zastopa začasni zastopnik Andrej Krašek, Cigaletova 7, Ljubljana dostava, zaradi izterjave 796,38 EUR, sklenilo: dolžniku Gregorju Jamar, Jamova cesta 66, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Andrej Krašek, Cigaletova 7, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 4. 2012

AAA Zlata odličnost