Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

VL 91698/2011 Os-2422/12 , Stran 987
VL 91698/2011 Os-2422/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Potočan Bojana, odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Draženu Ivkovič, Dolenjska cesta – DE 21, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Samo Jeras, Tolstojeva 4, Ljubljana, zaradi izterjave 294,46 EUR, sklenilo: dolžniku Draženu Ivkovič, Dolenjska cesta – DE 21, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Samo Jeras, Tolstojeva 4, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 2. 2012

AAA Zlata odličnost