Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

VL 17486/2012 Os-2419/12 , Stran 986
VL 17486/2012 Os-2419/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Gianniju Norbedo, Spodnje Škofije 18A, Škofije, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Peter Kos, Vojkovo nabrežje 23, Koper, zaradi izterjave 740,61 EUR, sklenilo: dolžniku Gianniju Norbedo, Spodnje Škofije 18A, Škofije, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Peter Kos, Vojkovo nabrežje 23, Koper. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 3. 2012