Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

VL 108484/2008 Os-2366/12 , Stran 986
VL 108484/2008 Os-2366/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžnici Doris Čurin, Dvoržakova 5, Maribor - dostava, ki jo zastopa zakoniti zastopnik odv. Biserka Grmek, Ul. heroja Bračiča 22, Maribor, zaradi izterjave 891,19 EUR, sklenilo: dolžnici Doris Čurin, Dvoržakova 5, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Biserka Grmek, Ul. heroja Bračiča 22, 2000 Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 3. 2012

AAA Zlata odličnost