Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Os-2564/12 , Stran 986
Os-2564/12
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: – kupne pogodbe z dne 25. 11. 1967, sklenjene med SGP Novogradnje Tržič – v prisilni likvidaciji kot prodajalcem in IMP Promont, družba za poslovne storitve, d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana, kot kupcem, – kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5. 2000, sklenjene med IMP Promont, družba za poslovne storitve, d.o.o., Pot k sejmišču 30, Ljubljana kot prodajalcem in Bogomirjem Gajser, Gubčeva ulica 4, Kranj, kot kupcem, oboje za posamezni del št. 1, ID znak 2100-571-1, stanovanje v 1. etaži, Partizanska cesta 23, Kranj, v izmeri 28,98 m2. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Bogomirja Gajserja, roj. 4. 7. 1950, Gubčeva ulica 4, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 26. 4. 2012

AAA Zlata odličnost