Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

In 23/2008 Os-1223/12 , Stran 986
In 23/2008 Os-1223/12
V izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor- dostava, zoper dolžnico Dušanko Kovačič, Goriška ul. 13, Maribor - dostava, zaradi izterjave 23.202,61 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št. In 23/2008 z dne 19. 2. 2008 zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjskega objekta, Goriška ulica 13, Maribor, stoječega na parc. št. 178, k.o. Sp. Radvanje, v skupni izmeri 63,84 m2 stanovanjske površine in 1,95 m2 kletne shrambe.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 18. 1. 2012

AAA Zlata odličnost