Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 902/12-29 Ob-2567/12 , Stran 985
Št. 902/12-29 Ob-2567/12
V skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, uprava banke objavlja, da je dne 3. 5. 2012 od delničarja Splendor d.o.o., cesta Miloša Zidanška 23, 3230 Šentjur, ki ga zastopa direktor, mag. Stano Plahhutta, prejela naslednji nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 4. dnevnega reda 27. redne skupščine delničarjev Banke Celje d.d., sklicane za četrtek, 31. 5. 2012, ob 10. uri v dvorani Celjanka, Celjski sejem, Dečkova cesta 1, Celje ki se glasi: »Delničar Splendor d.o.o., podajem predlog na objavljen predlog sklepa za 4. točko dnevnega reda (predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu). Predlog sklepa za 4. točko dnevnega reda. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Banke Celje d.d. ne podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2011. Utemeljitev predloga sklepa Banka Celje d.d., je v letu 2011 poslovala z veliko izgubo, kar za nas delničarje ni sprejemljivo. Uprava se za izgubo opravičuje, da so za to krive slabe gospodarske razmere, kar pa ne drži. Dejstvo je, da je kar nekaj bank v Sloveniji poslovno leto 2011 zaključilo z dobičkom. Torej je za izgubo banke kriva uprava in nadzorni svet banke, ker ni kvalitetno nadzoroval uprave banke in jo spodbujal. Ravnanje delničarja na skupščini Delničar, Splendor d.o.o., bom na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in bom druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za moj predlog.« Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu banke pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletni strani banke, www.banka-celje.si ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja, www.seonet.ljse.si.
Banka Celje d.d.

AAA Zlata odličnost