Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 37/2012 Ob-2557/12 , Stran 956
Št. 37/2012 Ob-2557/12
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI, ter sklepa seje Sveta zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina z dne 4. 5. 2012, Svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, Štrancarjeva ulica 8, 5270 Ajdovščina razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09 – ZOFVI-H, 64/09 in 65/09). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposodbnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat/ka, ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom/ko za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Predvideni začetek dela je 1. 10. 2012. Prijave morajo vsebovati: – dokazila v skladu s 53. členom ZOFVI, – potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili pošljite v zaprti kuverti v osmih dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, Štrancarjeva ulica 8, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice«. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina

AAA Zlata odličnost