Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Št. 608/3-2012 Ob-2532/12 , Stran 956
Št. 608/3-2012 Ob-2532/12
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana, komisija za razpis delovnega mesta direktorja Kraškega vodovoda Sežana d.o.o., na podlagi 2. člena Aneksa k družbeni pogodbi št. 636/1-2012 in Sklepa o imenovanju komisije za razpis delovnega mesta direktorja Kraškega vodovoda Sežana d.o.o. št. 360/3-2012 Sveta ustanoviteljic javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o., objavlja prosto delovno mesto direktor-ica. Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, – najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alinee, – strokovno poznavanje področja dela javnega podjetja, – organizacijske in vodstvene sposobnosti, – priložen program dela (razvojne usmeritve javnega podjetja, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega podjetja v mandatnem obdobju). Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj v petnajstih dneh po objavi tega razpisa pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja« na naslov Kraški vodovod Sežana, Bazoviška c. 6, 6210 Sežana. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva poteka objave razpisa. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite pri predsedniku komisije Pečar Črtomirju, na tel. 05/708-21-07.
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.

AAA Zlata odličnost