Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2012 z dne 11. 5. 2012

Kazalo

Ob-2588/12 , Stran 942
Ob-2588/12
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) in Letnega programa kulture Občine Tolmin za leto 2012, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji, dne 27. 3. 2012, objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev iz proračuna Občine Tolmin v letu 2012
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin. 1. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev: redna dejavnost. Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, filmska dejavnost, intermedijska dejavnost. 2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost sofinanciranja znaša 61.115,48 EUR. 3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ZKD http://zkd-tolmin.si – razpisi; interesenti pa jo lahko dvignejo tudi na sedežu Zveze kulturnih društev Tolmin, Trg M. Tita 8, 5220 Tolmin (Metka Ivančič) in na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, Dijaška 12/c v Tolminu (Branko Velišček). 4. Razpisni rok in predložitev prijav: javni razpis se zaključi 28. 5. 2012. Prijavitelji morajo izpolnjeno razpisno dokumentacijo v zaprti ovojnici, z oznako »Razpis«, priporočeno po pošti ali osebno oddati najkasneje do 28. 5. 2011, do 12. ure, na naslov: Zavod KŠM Tolmin, Dijaška 12/C, 5220 Tolmin. 5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v tekočem letu 2012.
Zavod KŠM Tolmin

AAA Zlata odličnost