Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

, Stran 937
Drugo preklicujejo
Alojz Keglič s.p., Močle 15, Šmarje pri Jelšah, ruske dovolilnice, za državo Rusijo 643/09, številka 549515 in 549519, za državo Ukrajino 804/03, številka 1894532, 1894534 in 1894535, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnc-326823 Bregar Marko, Preglov trg 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19414511, izdala Ekonomska fakulteta. gny-326822 Gros Anton, Na jasi 33, Tržič, štampiljko z besedilom ANTON GROS s.p., Na jasi 33, 4290 TRŽIČ, Tel: 031 336 269. gnm-326834 Grupa T.T.L., d.o.o., Metava 40A, Malečnik, dovolilnico za državo Rusijo, oznaka države 643/11, št. 0559002. gng-326840 Grupa Transport d.o.o., Strossmayerjeva ulica 26, Maribor, dovolilnice, Ukrajina, 804/11, št. 1905100, Rusija 643/11 št. 0558541, 643/11 št. 1226242, 643/09 št. 05473388. gnh-326839 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih inženirjev: Vilijem Serban, univ. dipl. inž. el., E-0809, Jože Šušterič, S-9100, Desanka Jagarinec, univ. dipl. inž. el., E-0988, Izet Buljko, univ. dipl. inž. el., E-1202, Krešo Bračič, univ. dipl. inž. el., E-0936, Vinko Gorenc, inž. el., E-0457, Jusuf Čeljo, univ. dipl. inž. str., S-0536, Sašo Kosmač univ. dipl. inž. rud. in geotehnol., RG0046, Drago Žulič, univ. dipl. inž. str., S-0419, dr. Janez Marinko, univ. dipl. inž. str., S-0684, dr. Jože Resnik, univ. dipl. inž. gozd., T-0651, Miroslav Primorac, inž. gradb., G-0606, Vinko Rojc, inž. gradb., G-1203, Dušan Dražnik, inž. gradb., G-1959, Simo Lukić, univ. dipl. inž. grad., G-0549, Aleš Hauptman, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol., RG0110, Blanka Žižmond, inž. gradb., G-2451, Jože Eržen, univ. dipl. inž. grad., G-1708, Valentina Pikelj, univ. dipl. inž. grad., G-2496, Biró József, üzemgépészeti, S-1590, Thomas Schenck, Dipl.-Ing., G-3112. Ob-2446/12 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 73/05 in 55/11) enotne žige pooblaščenih inženirjev: Aleksander Faith, inž.gradb. G-0702. Ob-2447/12 Kos Simon, Maistrova ulica 13, Poljčane, voznikovo kartico, št. 1070500006511001, izdajatelj Cetis d.d. gno-326807 Lušina Domen, Hrib nad Ribčami 3, Kresnice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnn-326808 Marija Krivanik s.p., Spodnja Kostrivnica 27A, Podplat, dovolilnica, št. 548650, ruska za 3 države, za državo Rusijo. gnb-326824 Mestna občina Ljubljana, žig okrogle oblike premera 35 mm, dvojni rob, v notranjem robu je napis: MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE, v sredini je grb Mestne občine Ljubljana, pod grbom je v loku napis ŽUPAN, pod tem napisom pa je številka 5. Ob-2482/12 Muzikravić Miloje, Pri postaji 11, Prevalje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015950003, izdajatelj Cetis d.d. gnl-326835 NIVO, d.d., Lava 11, Celje, licenco, številka GE003361/00823/002, za vozilo M.A.N., registrska številka CE NIVO -51. gnk-326836 Prevozništvo Jože Muhič s.p., Jurna vas 12, Novo mesto, licenco, reg. št. CE-P4-782, (izvod št. 009253/001) veljavnost do 26.05.2013. gni-326838 Protelum d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, licenco, št. 001/308823, reg. št. LJ-MS-917. gnv-326804 Resnik Matjaž, Moste 76, Komenda, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 619644, izdalo Ministrstvo za promet, leta 2007. gnk-326811 Tisovic Tadeja, Mizarska cesta 29A, Slovenske Konjice, študentsko izkaznico, št. 20030509, izdala Pravna fakulteta. gnb-326820 Vodušek Sara, Hacquetova ulica 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnq-326830

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti