Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2012 z dne 4. 5. 2012

Kazalo

Št. 611-01/2012 Ob-2475/12 , Stran 902
Št. 611-01/2012 Ob-2475/12
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05) ter Letnega programa kulture v Občini Bovec za leto 2012 Občina Bovec objavlja
javni razpis za sofinanciranje
programov kulture v Občini Bovec za leto 2012
1. Na razpisu lahko sodelujejo: – društva, njihove sekcije in združenja, ki so registrirana za izvajanje programov in projektov na področju kulture, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, – posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Bovec, – da so registrirani najmanj šest mesecev, – da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih, – imajo do Občine Bovec poravnane vse obveznosti iz preteklega leta. 3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine: Redno dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v preteklem letu, izobraževanje, nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter posamezne projekte oziroma programe društev. 4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov v letu 2012 znaša 7.000,00 EUR, od tega je namenjenih 10 % sredstev za stimulacijo dela društva v preteklem letu, 5 % sredstev pa predstavlja rezervo o kateri odloča župan. 5. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bovec www.obcina.bovec.si oziroma jo izvajalci programov lahko dvignejo na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, v času uradnih ur. 6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena sredstva porabiti do 31. 12. 2012. 7. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi meril opredeljenih v Pravilniku o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05). 8. Rok za prijavo na javni razpis je 4. 6. 2012. 9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno z razpisno dokumentacijo. 10. Odpiranje prijav bo 5. 6. 2012. 11. Prejete vloge bo pregledala komisija in pripravila predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturo. Občinska uprava prijavljene izvajalce obvesti s predlogom odobritve oziroma zavrnitve in doseženim številom točk za prijavljene projekte, na katerega bo možno podati izjavo. 12. Odločbo o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 13. Dodatne informacije lahko dobite na Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09 oziroma elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si.
Občina Bovec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti